© 2019. EKSPERTUS - vaši konzultanti za upravljanje projektima. Sva prava pridržana.

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle

 

OPSEG EDUKACIJA

Tematski blokovi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stručni seminar: Usporedba međunarodnih pristupa u upravljanju projektima

Program seminara:

- osnovni pojmovi iz područja upravljanja projektima

- osnovna znanja upravljanja projektom prema IPMA Competence Baseline (ICB4) standardu

- osnovna znanja upravljanja projektom prema Green Project Management standardu

- osnovna znanja prema APM standardu

- osnovna znanja prema PRINCE2 standardu

- osnovna znanja prema PMI standardu

Na ovom seminaru naučiti ćete:

- osnovne postavke uloge voditelja projekta prema razlilčitim međunarodnim pristupima

 

Seminar je namijenjen:

- voditeljima projekata

- članovima projektnih timova

- koordinatorima projekata

- rukovoditeljima odjela

- djelatnicima odjela

Termin jednodnevnog seminara za 2019. godinu: 8.11.2019. 

 

Ulaganje u vaš profesionalni razvoj: cijena seminara iznosi 1.500,00 kn + PDV 

Trajanje seminara: 1 dan, od 9-16h

Stručni seminar: Pripremni seminar za IPMA certifikaciju (Level D i Level C)

 

Program seminara:

- osnovni pojmovi iz područja upravljanja projektima

- uloga voditelja projekta i djelatnosti upravljanja projektima u odnosu na Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

- osnovna znanja upravljanja projektom prema IPMA Competence Baseline (ICB4) standardu

- elementi kompetencija koji se odnose na praksu, a definiraju tehničke aspekte upravljanja projektima, programima i portfeljima

- elementi kompetencija koje se odnose na ljude, a definiraju osobne i međuljudske odnose

- elementi kompetencija koje se odnose perspektivu, a kojima se potrebno služiti unutar i uzduž širega okruženja

- upravljanje proračunom projekta

- upravljanje vremenskim planom projekta

 

Na ovom seminaru naučiti ćete:

- osnovna znanja o kompetencijama koja se odnose na ljude (10 elemenata)

- osnovna znanja koja se odnose na praksu (13 elemenata za upravljanje projektima)

- osnovna znanja koja se odnose na perspektivu (5 elemenata)

- osnovne postavke uloge voditelja projekta

 

Seminar je namijenjen:

- voditeljima projekata

- članovima projektnih timova

- koordinatorima projekata

- rukovoditeljima odjela

- djelatnicima odjela

 

Termin preporučenog trodnevnog seminara za 2019. godinu:

4.11.2019.,

5.11.2019. i

6.11.2019.​​

Ulaganje u vaš profesionalni razvoj: cijena dvodnevnog seminara iznosi 4.700,00 kn + PDV 

Trajanje seminara: 21 školski sat

               --------

Termin jednodnevnog seminara za 2019. godinu: 7.11.2019. ​

Ulaganje u vaš profesionalni razvoj: cijena jednodnevnog seminara iznosi 1.500,00 kn + PDV 

Trajanje seminara: 7 školskih sati