© 2020. EKSPERTUS - vaši konzultanti za upravljanje projektima. Sva prava pridržana.

  • Facebook - Grey Circle
  • LinkedIn - Grey Circle

Stručni seminar: FIDIC ugovori

Program seminara:

FIDIC Opći uvjeti ugovora trenutno su najčešći, ako ne i jedini, prihvaćeni međunarodni standard ugovaranja za građevinske i inženjerske radove koji se koristi u Hrvatskoj. U posljednjih desetak i više godina uvedeni su u široku primjenu u projektima financiranim zajmovima međunarodnih financijskih organizacija (razvojnih banaka) te projekata sufinanciranih sredstvima pred-pristupnih fondova.  Ulaskom Hrvatske u Europsku uniju, Hrvatska je stekla pravo korištenja kohezijskih i strukturnih fondova za sufinanciranje projekata. Na infrastrukturnim projektima sufinanciranim od EU redovito se koriste ugovori prema modelu FIDIC. Neke javne tvrtke i ustanove usvojile su FIDIC Opće uvjete ugovora i u tzv. domaćim javnim investicijama. Također, FIDIC Opći uvjeti ugovaranja danas postaju gotovo redovito korišten standard i u privatno financiranim projektima. FIDIC-ova serija općih uvjeta ugovora iz 1999. sadrži osam modela namijenjenih za razne svrhe. Neki od tih modela su u širokoj primjeni u Hrvatskoj, dok su neki drugi manje poznati.

Potreban je širok opseg znanja i znatno iskustvo kako bi se složeni FIDIC Opći uvjeti ugovora prilagodili našem pravnom okviru i uspješno proveli u praksi. U ovom seminaru polaznici će se upoznati s najvažnijim modelima FIDIC-ovih Općih uvjeta ugovora (Crvena knjiga, Žuta knjiga, Srebrna knjiga i Bijela knjiga), prilagodbom tih općih uvjeta našim propisima i praksi, provedbi ugovora i načinima rješavanja sporova. 

Na ovom seminaru naučiti ćete:

Ovaj seminar je namijenjen prije svega osobama koje pripremaju dokumentaciju za nadmetanje s ugovorom na temelju FIDIC-ovog modela, voditeljima projekata, izvođačima i nadzornim inženjerima te svima zainteresiranima.

Seminar je namijenjen:

- voditeljima projekata

- članovima projektnih timova

- koordinatorima projekata

- rukovoditeljima odjela

- djelatnicima odjela

Ulaganje u vaš profesionalni razvoj: cijena seminara iznosi 3.500,00 kn + PDV 

Trajanje seminara: 14 školskih sat

Stručni seminar: PM2 Nova metodologija pripreme projekata Europske komisije

Program seminara:

- osnovni pojmovi iz područja upravljanja projektima

- osnovna znanja upravljanja projektom prema PM2 standardu

-pregled razvoja i trenutne uporabe PM2 metodologije koju je razvila Europska komisija (EC)

Na ovom seminaru naučiti ćete:

- osnovne postavke uloge voditelja projekta prema PM2 metodologiji

Seminar je namijenjen:

- voditeljima projekata

- članovima projektnih timova

- koordinatorima projekata

- rukovoditeljima odjela

- djelatnicima odjela

Ulaganje u vaš profesionalni razvoj: cijena seminara iznosi 3.500,00 kn + PDV 

Trajanje seminara: 14 školskih sati

Stručni seminar: Usporedba međunarodnih pristupa u upravljanju projektima

Program seminara:

- osnovni pojmovi iz područja upravljanja projektima

- osnovna znanja upravljanja projektom prema IPMA Competence Baseline (ICB4) standardu

- osnovna znanja upravljanja projektom prema Green Project Management standardu

- osnovna znanja prema APM standardu

- osnovna znanja prema PRINCE2 standardu

- osnovna znanja prema PMI standardu

Na ovom seminaru naučiti ćete:

- osnovne postavke uloge voditelja projekta prema razlilčitim međunarodnim pristupima

Seminar je namijenjen:

- voditeljima projekata

- članovima projektnih timova

- koordinatorima projekata

- rukovoditeljima odjela

- djelatnicima odjela

Ulaganje u vaš profesionalni razvoj: cijena seminara iznosi 1.500,00 kn + PDV 

Trajanje seminara: 7 školskih sati

Stručni seminar: Pripremni seminar za IPMA certifikaciju (Level D i Level C)

Program seminara:

- osnovni pojmovi iz područja upravljanja projektima

- uloga voditelja projekta i djelatnosti upravljanja projektima u odnosu na Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog uređenja i gradnje

- osnovna znanja upravljanja projektom prema IPMA Competence Baseline (ICB4) standardu

- elementi kompetencija koji se odnose na praksu, a definiraju tehničke aspekte upravljanja projektima, programima i portfeljima

- elementi kompetencija koje se odnose na ljude, a definiraju osobne i međuljudske odnose

- elementi kompetencija koje se odnose perspektivu, a kojima se potrebno služiti unutar i uzduž širega okruženja

- upravljanje proračunom projekta

- upravljanje vremenskim planom projekta

 

Na ovom seminaru naučiti ćete:

- osnovna znanja o kompetencijama koja se odnose na ljude (10 elemenata)

- osnovna znanja koja se odnose na praksu (13 elemenata za upravljanje projektima)

- osnovna znanja koja se odnose na perspektivu (5 elemenata)

- osnovne postavke uloge voditelja projekta

 

Seminar je namjienjen:

- voditeljima projekata

- članovima projektnih timova

- koordinatorima projekata

- rukovoditeljima odjela

- djelatnicima odjela

Ulaganje u vaš profesionalni razvoj: cijena trodnevnog seminara iznosi 4.700,00 kn + PDV 

Trajanje seminara: 21 školska sata

               --------

Ulaganje u vaš profesionalni razvoj: cijena jednodnevnog seminara iznosi 1.500,00 kn + PDV 

Trajanje seminara: 7 školskih sati